Slovenská entomologická spoločnosť

Všetko sa časom mení. A tak je tu úplne nová doména Slovenskej entomologickej spoločnosti:

www.entomospol.sk

Všetky údaje z tejto domény už boli presťahované a pribúdajú ďalšie nové.