Slovenská entomologická spoločnosť

Nové oficiálne stránky Slovenskej entomologickej spoločnosti.

Vážení kolegovia a priatelia,

Toto sú nové stránky entomologickej spoločnosti, ktoré vznikli na základe neformálneho stretnutia..
Na stretnutí sme konštatovali, že entomologická spoločnosť má existenčné problémy a rozhodli sme sa ich riešiť.
Prvým bodom bolo rozhodnutie, že spoločnosť musí mať funkčné a pravidelne aktualizované internetové stránky. Tento úkol som dostal ja, pretože som ponúkol priestor na mojom webe www.entomology.sk.
Preto prosím všetkých, ktorí majú záujem o to, aby sa naša spoločnosť pohla dopredu a začala plniť všetky úlohy a funkcie vyplývajúce jej zo stanov, ak máte akékoľvek pripomienky k fungovaniu týchto stránok, poprípade chcete dať vedieť ostatným členom o akciách, stretnutiach a podobne neváhajte sa na nás obrátiť.
Pripomienky, návrhy a nápady môžete písať na moju mailovú adresu, ktorú nájdete na každej strane v pätičke pod označením webmaster.

Už je vytvorených všetkých 5 sekcií:

aktuality,
v ktorej sa nachádzajú informácie o aktuálnom dianí - najaktuálnejšia je príprava medzinárodného meetingu špecialistov na Staphylinidae, ktorá sa bude konať v maáji tohto roku.
kontakty,
sú tu zatiaľ len kontakty na vedenie Slovenskej entomologickej spoločnosti.
časopis
Sekcia v ktorej sú uverejnené všetky články od roku 2010 vo formáte pdf, nášho časopisu Entomofauna Carpathica. Zatiaľ najrozsiahlejšie spracovaná sekcia.
história
Históriu našej entomologickej spoločnosti spracoval RNDr. Lubomir Vidlicka, CSc. Z textu histórie je možné sa dostať na zoznam všetkých konaných Entomologických dní.

V súvislosti s toto stránkou chcem požiadať všetkých členov, ak majú nejaký fotografický materiál z jednotlivých Entomologických dní a chcú ho poskytnúť, tak mi ho môžu s komentárom zaslať. Zaujímavé sú skupinové fotografie zúčastnených aj s menami. Tiež zaujímavé nálezy z lokalít, a podobne. Všetky tieto informácie by sme radi zverejnili. Linku na email máte v pätičke každej stránky, kde môžete posielať pripomienky a materiál na zverejnenie.

rôzne je to posledná vytvorená sekcia.
Zatiaľ prvý nápad, ktorý sa bude realizovať v tejto sekcii je zverejňovanie prác jednotlivých členov vo formáte pdf. Ak o zverejnenie budú mať záujem.

Privítame akékoľvek nápady a pripomienky.

Ing.Miloš Machálik - webmaster