Časopis >Entomofauna Carpathica pred rokom 2010


Slovenská entomologická spoločnosť - Entomofauna Carpathica.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Od roku 2010 vychádza časopis v elektronickej podobe. Staršie ročníky vydané pred rokom 2010 budeme postupne dávať do elektronickej podoby a zverejnňovať na tejto stránke.

Ročník 21 (2009)

Ročník 20 (2008)

Ročník 19 (2007)