Slovenská entomologická spoločnosť - Entomofauna Carpathica.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Vedecký časopis zameraný na pôvodné a originálne vedecké a odborné práce z oblasti entomológie, so zameraním hlavne na oblasť pohoria Karpaty a Karpatskú kotlinu. Všetky vedecké a odborné príspevky sú recenzované.

Od roku 2010 vychádza časopis v elektronickej podobe. Všetky čísla ktoré doteraz vyšli nájdete na tejto strane. Staršie ročníky vydané pred rokom 2010 budeme postupne dávať do elektronickej podoby a zverejnňovať.


Staršie ročníky vydané pred rokom 2010. Na tomto sa v rámci možností pracuje.

Pokyny pre autorov článkov. V html aj pdf formáte na stiahnutie.

Prílohy k časopisu.

Ročník 32 (2020)


Ročník 31 (2019)


Ročník 30 (2018)


Ročník 29 (2017)


Ročník 28 (2016)


Ročník 27 (2015)


Ročník 26 (2014)


Ročník 25 (2013)


ročník 24 (2012)


Ročník 23 (2011)


Ročník 22 (2010)

Číslo 1 - 2

Entomofauna Carpathica 2010/22/1-2.