Časopis > Entomofauna Carpathica 24/1


Entomofauna Carpathica ročník 24 číslo 1.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2012/24/1.

Obsah čísla:

VRABEC, M., KALÚZ, S., FERENČÍK, J.
Foretické roztoče na lykožrútovi smrekovom (Ips typographus) na vybraných lokalitách vo Vysokých Tatrách
pdf.png
ROLLER, L., OLŠOVSKÝ, T.
Prvonálezy hrubopásych blanokrídlovcov (Hymenoptera, Symphyta) v slatinných lesoch s tavoľníkom vŕbolistým (Spiraea salicifolia) v Borskej nížine
pdf.png
MAJZLAN, 0.
Hniezdna fauna chrobákov (Coleoptera)
pdf.png