Časopis > Entomofauna Carpathica 25/1


Entomofauna Carpathica ročník 25 číslo 1.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2013/25/1.

Obsah čísla:

KALÚZ, S., FERENČÍK, J., VRABEC, M.
Study sites influenced by natural and human impacts in TANAP and their acarofauna.
pdf.png
SLOVÁK, M., VIDLIČKA, Ľ.
Malformácie kliešťov čeľade Ixodidae (Acarina)
pdf.png
MAJTAN, J.
Medovnica jedľová (Cinara pectinatae) (Hemiptera, Aphididae), včelí med a liečba chronických rán.)
pdf.png
VIDLIČKA, Ľ.
Entomológ Koloman Kortész -rodák zo Slovenska
pdf.png
MAJZLAN, 0.
Diverzita chrobákov (Coleoptera) na ploche kontaminovanej arzénom pri Zemianských Kostoľanoch
pdf.png

Naši jubilanti (2013)
pdf.png