Časopis > Entomofauna Carpathica 27/1


Entomofauna Carpathica ročník 27 číslo 1.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2015/27/1.

Obsah čísla:

Rudolf MASAROVIČ, Martina ZVARÍKOVÁ, Peter FEDOR
STRAPKY (THYSANOPTERA) NPR BÁBSKY LES
pdf.png
Helena ČIČKOVÁ, Milan KOZÁNEK
NUPTIAL CHAMBER CONSTRUCTION IN THE SPRUCE BARK BEETLE, IPS TYPOGRAPHUS (L., 1758) AND TIMING OF FEMALE ARRIVAL
pdf.png
Ondrej KAMENIAR, Vladimír SMETANA
NOVÉ ÚDAJE O VÝSKYTE MURÁROK (VESPIDAE: EUMENINAE) NA SLOVENSKU
pdf.png
Jozef CUNEV
CHROBÁKY (COLEOPTERA) NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH OROGRAFICKÉHO CELKU OSTRÔŽKY
pdf.png
Marek SEMELBAUER
NEOPAROECUS SIMPLICIPES YAROM, 1991 (DIPTERA, LAUXANIIDAE) AND HOMONEURA CONSOBRINA (ZETTERSTEDT, 1847) NEW TO SLOVAKIA
pdf.png
Oto MAJZLAN, Juraj LITAVSKÝ
BEZSTAVOVCE (EVERTEBRATA) – INDIKÁTORY ZMIEN V KRAJINE
pdf.png