Časopis > Entomofauna Carpathica 28/1


Entomofauna Carpathica ročník 28 číslo 1.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2016/28/1.

Obsah čísla:

Oto MAJZLAN, Ľubomír VIDLIČKA
OSOBITNÁ DIVERZITA CHROBÁKOV (COLEOPTERA) V OKOLÍ KRAVÍNOV
pdf.png
Peter ŠIMA, Jakub STRAKA
FIRST RECORDS OF HERIADES RUBICOLA PÉREZ, 1890 (HYMENOPTERA: MEGACHILIDAE) AND NOMADA MOESCHLERI ALFKEN, 1913 (HYMENOPTERA: APIDAE) FROM SLOVAKIA
pdf.png
Ondřej SABOL, Miroslav SMETANA, Vladimír KUBINEC, Ivo MARTI
PHYMATODES PUNCTICOLLIS, ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS A DORCADION ARENARIUM – TŘI NOVÉ DRUHY TESAŘÍKŮ (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) PRO SLOVENSKO
pdf.png
Milan KOZÁNEK
BIG-HEADED FLIES (PIPUNCULIDAE: DIPTERA) OF ŠÚR NATURAL RESERVE, THEIR HABITAT PREFERENCE AND PHENOLOGY
pdf.png
Stanislav KALÚZ
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE ON THE PREDATORY MITE FAMILY CUNAXIDAE (ACARI: PROSTIGMATA) IN SLOVAKIA
pdf.png