Časopis > Entomofauna Carpathica 29/1


Entomofauna Carpathica ročník 29 číslo 1.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2017/29/1.

Obsah čísla:

Oleg PEKARSKY
A NEW SPECIES OF RHYNCHINA GUENÉE, 1854 FROM CHINA (LEPIDOPTERA, EREBIDAE, HYPENINAE)
pdf.png
Stanislav KALÚZ
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE ON THE MITE FAMILY RHAGIDIIDAE (ACARI: PROSTIGMATA) IN SLOVAKIA
pdf.png
Zuzana BÁBORSKÁ, Oto MAJZLAN, Michael KOŠŤÁL
FIRST RECORD OF MECINUS JANTHINIFORMIS (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) FROM SLOVAKIA
pdf.png
Oto MAJZLAN, Ľubomír VIDLIČKA
AFINITA TRIUNGULÍNOV MELOE PROSCARABAEUS (COLEOPTERA: MELOIDAE) KU DRUHU ENICOPUS HIRTUS (COLEOPTERA: DASYTIDAE)
pdf.png
Ladislav ROLLER, Jan MACEK
PRVONÁLEZY HRUBOPÁSYCH BLANOKRÍDLOVCOV (HYMENOPTERA, SYMPHYTA) NA SLOVENSKU
pdf.png
Karol KŘÍŽ
ŽIVOTNÉ JUBILEUM IGORA BADURU
pdf.png