Časopis > Entomofauna Carpathica 31/2


Entomofauna Carpathica ročník 31 číslo 2.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2019/31/2.

Obsah čísla:

Roman HERGOVITS
DORYSTHENES (LOPHOSTERNUS) INCOGNITUS – A NEW SPECIES FROM LAOS WITH TAXONOMIC COMMENTS ON D. (L.) BUQUETII AND RESURRECTION OF D. (L.) SIMILIS (CERAMBYCIDAE, PRIONINAE)
pdf.png
Miroslav KUPEC, Tomáš KIZEK
K EKOLÓGII OBRÚBNICE PHYLLOMORPHA LACINIATA (VILLERS, 1789)
pdf.png
Peter GAJDOŠ, Stanislav DAVID, Pavol PURGAT
EPIGEICKÉ PAVÚČIE SPOLOČENSTVÁ (ARANEAE) PIESKOVEJ DUNY V TOMÁŠIKOVE (JUŽNÉ SLOVENSKO)
pdf.png
Jakub STEINHŰBEL, Milada HOLECOVÁ
SPOLOČENSTVÁ LISKAVKOVITÝCH (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) XEROTERMNÝCH BIOTOPOV PODUNAJSKA
pdf.png
Oto MAJZLAN
CHROBÁKY (COLEOPTERA) PIESKOVEJ DUNY V TOMÁŠIKOVE (JUŽNÉ SLOVENSKO)
pdf.png
Oleg PEKARSKY
A NEW SPECIES OF SCHRANKIA HÜBNER, 1825 FROM THAILAND (LEPIDOPTERA, EREBIDAE, HYPENODINAE)
pdf.png
Oleg PEKARSKY
A NEW SPECIES OF HADENA SCHRANK, 1802 FROM AFGHANISTAN (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE, HADENINAE)
pdf.png
Václav KAUTMAN
BARANOWSKIELLA EHNSTROMI, NAJMENŠÍ CHROBÁK EURÓPY – NOVÝ DRUH PRE ÚZEMIE SLOVENSKA
pdf.png
Václav KAUTMAN - added in 2020 - English version
BARANOWSKIELLA EHNSTROMI, THE SMALLEST BEETLE OF EUROPE – NEW FOR SLOVAKIA
pdf.png
Marek SEMELBAUER, Diana GRECHOVÁ
SILVER FLY PAROCHTHIPHILA SPECTABILIS (LOEW, 1858) (DIPTERA, CHAMAEMYIIDAE) AND THICK-HEADED FLY CONOPS SILACEUS WIEDEMANN IN MEIGEN, 1824 AND LEOPOLDIUS VALVATUS KRÖBER, 1914 (DIPTERA, CONOPIDAE) NEW FOR SLOVAKIA
pdf.png
Jiří TOMČÍK
PUCHÝŘNÍK ZONITIS FLAVA (COLEOPTERA: MELOIDAE) – NOVÝ DRUH PRO SLOVENSKO
pdf.png
Rudolf GABZDIL
EURYTHYREA AUSTRIACA (COLEOPTERA: BUPRESTIDAE) – NOVÝ DRUH KRASOŇA PRE FAUNU VIHORLATU
pdf.png