Časopis >Supplements Entomofauna Carpathica


Slovenská entomologická spoločnosť - Entomofauna Carpathica - Supplements.

Prílohy k časopisu ktorý vydáva Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV.

Zatiaľ vydaná jedna príloha.

Príloha 1

Entomofauna Carpathica - Supplement 1.
Mirko SLOVÁK, Michal STANKO
BIBLIOGRAFIA PRÁC SLOVENSKÝCH (DO R. 2015) A ČESKÝCH (DO R. 1993) AUTOROV O KLIEŠŤOCH A KLIEŠŤAMI PRENÁŠANÝCH PÔVODCOCH OCHORENÍ
pdf.png