Časopis > Entomofauna Carpathica 23/2


Entomofauna Carpathica ročník 23 číslo 2.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2011/23/2.

Obsah čísla:

ŠÁCHA D.
Príspevok k poznaniu vážok (Insecta: Odonata) Spiša
pdf.png
FEKETOVÁ Z.
Význam uropodných roztočov (Acari: Uropodina) v ekológii lykožrúta smrekového (Ips typographus)
pdf.png
- -
Naši jubilanti
pdf.png
MAJZLAN O.
Odišiel RNDr. Ivo RYCHLÍK (*1952 - †2011)
pdf.png
SLOVÁK M., VIDLIČKA L.
Doc. Ing. Alojz BLAHUTIAK, DrSc. (*1933 - †2011)
pdf.png
MAJZLAN O.
Entomologické dni v roku 2010 a 2011
pdf.png