Časopis > Entomofauna Carpathica 26/1


Entomofauna Carpathica ročník 26 číslo 1.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2014/26/1.

Obsah čísla:

Monika ÁBELOVÁ, Stanislav DAVID
MORFOMETRIA EXÚVIÍ AESHNA CYANEA (MÜLLER, 1764)(ODONATA: AESHNIDAE) Z ÚZEMIA SLOVENSKA
pdf.png
Mirko SLOVÁK
OBRÁZKOVÝ KĽÚČ LARIEV A NÝMF KLIEŠŤOV (ACARI: IXODIDA)FAUNY SLOVENSKA
pdf.png
Oto MAJZLAN
BANSKÉ ZÁŤAŽE V PRÍRODE A BIODIVERZITA CHROBÁKOV(COLEOPTERA)
pdf.png
Ľubomír VIDLIČKA
ECTOBIUS VITTIVENTRIS – NOVÝ ŠVÁB (BLATTARIA) PRE FAUNU SLOVENSKA
pdf.png