Časopis > Entomofauna Carpathica 32/1


Entomofauna Carpathica ročník 32 číslo 1.

Časopis vydávaný Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV.

Entomofauna Carpathica 2020/32/1.

Obsah čísla:

Roman HERGOVITS
VIETETROPIS BICOLORIPES – A NEW SPECIES FROM LAOS WITH COMMENTS ON THE GENUS VIETETROPIS AND NEW DISTRIBUTIONAL RECORDS OF V. VIRIDIS (CERAMBYCIDAE, PRIONINAE, ANACOLINI)
pdf.png
Roman HERGOVITS
SIX NEW SPECIES OF LEPTURA LINNAEUS, 1758 (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE, LEPTURINAE) FROM THE CHINA HIGHLANDS AND ONE NEW SYNONYM
pdf.png
Roman HERGOVITS
TWO NEW SPECIES DORYSTHENES (LOPHOSTERNUS) FROM SE ASIA (CERAMBYCIDAE, PRIONINAE)
pdf.png
Karol BUCSEK
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF LITHOSIINI (EREBIDAE, ARCTIINAE) OF CENTRAL AND NORTHERN LAOS, PART 1.
pdf.png
Karol BUCSEK
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF LITHOSIINI (EREBIDAE, ARCTIINAE) OF CENTRAL AND NORTHERN LAOS, PART 2.
pdf.png
Oleg PEKARSKY
A NEW BRYOPHILINAE GENUS AND TWO NEW SPECIES FROM THE HIMALAYAS AND TAJIKISTAN (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)
pdf.png
Marek DVOŘÁK, Oleg PEKARSKY
A NEW SPECIES OF VICTRIX STAUDINGER, 1879 FROM THE URAL MTS (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)
pdf.png
Pavel CHVOJKA, Tomáš NAVARA, Jozef LUKÁŠ
POTOČNÍKY (TRICHOPTERA) STRÁŽOVSKÝCH VRCHOV
pdf.png
Jakub CÍBIK, Pavel BERACKO, Tomáš DERKA
SPOLOČENSTVÁ PODENIEK (INSECTA: EPHEMEROPTERA) KRASOVÝCH PRAMEŇOV ZÁPADNÝCH KARPÁT
pdf.png
Jakub CÍBIK, Pavel BERACKO, Iľja KRNO, Tomáš DERKA
SPOLOČENSTVÁ POŠVATIEK (INSECTA: PLECOPTERA) KRASOVÝCH PRAMEŇOV ZÁPADNÝCH KARPÁT
pdf.png
Radomír BLAŽEK
VARIABILITA HMYZU VI. (LEPIDOPTERA: EREBIDAE, ARCTIINAE)
pdf.png
Oto MAJZLAN
ANALÝZA CENÓZ CHROBÁKOV (COLEOPTERA) NA SKLÁDKE CHEMICKÉHO ODPADU VO VRAKUNI (BRATISLAVA)
pdf.png
Ivan MIHÁL, Adrián PURKART, Peter GAJDOŠ
HARVESTMEN (ARACHNIDA, OPILIONES) OF SELECTED LOCALITIES IN SLOVAKIA WITH FOCUS TO THE BORSKÁ NÍŽINA LOWLAND
pdf.png
Ondřej SABOL, Peter PUĽÁK, Ján KODADA, Roman HERGOVITS
NEOCLYTUS ACUMINATUS (FABRICIUS, 1775) – PRVNÍ ÚDAJE O VÝSKYTU NA SLOVENSKU (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE)
pdf.png
Karol KŘÍŽ
ZABUDNUTÍ ENTOMOLÓGOVIA II. JOZEF AKANTIS A JÁN HOLLÝ
pdf.png
Rudolf GABZDIL
PENTODON IDIOTA (COLEOPTERA: SCARABAEIDAE) – VZÁCNY NOSOROŽTEK V CHKO LATORICA
pdf.png
Ľubomír VIDLIČKA, Stanislav KALÚZ
PROF. RNDR. OTO MAJZLAN, PHD. JE JUBILANTOM
pdf.png